Privacy Policy

Mål

Riktlinjer och mål granskas kontinuerligt och analyseras grundligt varje halvår. Analysen görs i samarbete med ledning, personal, kundernas kritik och generella bestämmelser.

Resultaten av analysen används för förbättringar och dessa förbättringar skall ske så snabbt som möjligt. Resultaten skall även nå ut till alla anställda så dem även kan följa ändringarna och följa de.

Kvalitetspolicy

Vi skall alltid sträva efter en kombination av nöjda kunder och ekonomisk effektivitet. Detta genom god kommunikation mellan ledning, personal och kunder. Vidare ger detta oss en god och effektiv arbetsmiljö.

För att nå dessa mål skall vi alltid förhålla oss efter dessa punkter:

  • - Bemöta våra kunder professionellt, positivt och med respekt.
  • - Vara tydliga mot kunden angående våra produkter och hur vi går tillväga i arbetet.
  • - Använda oss av de bästa produkterna på marknaden och detta gäller både kvalitén och miljön.
  • - Börja rätt, avsluta rätt och ge ett perfekt helhetspaket vilken städning det än gäller.
  • - Ta till oss av all kritik vad det än handlar om.
  • - Ständigt sträva efter förbättringar och söka efter nya bättre produkter.
  Miljöpolicy

  MB Clean följer självklart miljöbalkens hänsynsregler, detta gäller alla använda produkter, transport av produkter, sortering av produkter, brukandet av produkterna, information angående produkterna som används och hur dessa skall hanteras allmänt och om dessa har specifika regler som måste följas beroende på användningsområde.

  MB Clean skall alltid sträva för att undvika skador på material och skador som kan påverka personal, detta genom kunskap om produkterna och dessa skall användas på rätt sätt.
  Även skall all miljölagstiftning samt andra miljökrav som finns för ett företag som MB Clean följas noggrant.
  Miljöpåverkan skall även ständigt förbättras genom kontinuerlig sökande av kunskap inom produkter och användning av produkter.

  E-mail:info@mbclean.se