PRISER OCH TIDUPPSKATTNING
Antal rum Regelbunden städning Visningsstädning Storstädning Flyttstädning
1 rum & kök 2 – 3 2 – 3 4 – 6 Begär offert
2 rum & kök 2 – 3 2,5 – 3,5 5 – 7 Begär offert
3 rum & kök 2,5 – 3,5 3 -4 6 – 8 Begär offert
4 rum & kök 3 - 4 3,5 – 4,5 7 – 9 Begär offert
5 rum & kök 3,5 – 4,5 4 -5 8 -10 Begär offert
6 rum & kök 4 - 5 4,5 – 5,5 9 – 11 Begär offert
7 rum eller fler Begär offert Begär offert Begär offert Begär offert